Vaqt: Dec. 21, 2021

O‘rmon xo‘jaligi davlat qo‘mitasi tizimida 22 ming 845 gektar ekin yer maydonlari mavjud bo‘lib, shundan 9 ming 833 gektari lalmi yer maydonlari va 13 ming gektari sug‘oriladigan ekin yer maydonlaridan iborat. Ekin yerlarining asosiy qismi suv va yog‘in bilan ta’minlanmagan foydalanishga yaroqsiz yerlardan iborat.
M.Shojalilov 

Barcha yangiliklar